Dự án PHP Phần mềm

Hệ thống quản lý thu ngân quán cà phê bằng PHP/OOP

Hệ thống quản lý thu ngân quán cà phê là một dự án ứng dụng dựa trên web được phát triển bằng PHP và cơ sở dữ liệu MySQL. Dự án này cung cấp một nền tảng tự động cho các doanh nghiệp coffee nơi họ có thể quản lý giao dịch bán hàng hàng ngày của mình hiệu quả hơn. Ứng dụng cho phép người dùng lưu trữ, quản lý và truy xuất các giao dịch bán hàng của doanh nghiệp nói trên. Được phát triển với giao diện người dùng dễ sử dụng bằng cách kết hợp Bootstrap Framework AdminLTE. Nó bao gồm các tính năng và chức năng thân thiện với người dùng.

Tính năng nổi bật của hệ thống quản lý thu ngân quán cà phê:

Người quản lý

 1. Trang chủ
  Hiển thị tóm tắt và hình ảnh.
 2. Quản lý danh mục
  Thêm danh mục mới
  Liệt kê tất cả danh mục
  Xem chi tiết danh mục
  Xóa danh mục
 3. Quản lý sản phẩm
  Thêm sản phẩm mới
  Liệt kê tất cả sản phẩm
  Xem chi tiết sản phẩm
  Cập nhật chi tiết sản phẩm
  Xóa sản phẩm
 4. Quản lý bán hàng
  Thêm giảm giá mới
  Liệt kê tất cả doanh số bán hàng
  Xem chi tiết giảm giá
  Cập nhật chi tiết bán hàng
  In biên lai bán hàng
  Xóa giảm giá
 5. Báo cáo
  Tạo báo cáo bán hàng hàng ngày có thể in được
  Lọc báo cáo bán hàng hàng ngày theo ngày
  Lọc báo cáo bán hàng hàng ngày theo người dùng
 6. Quản lý người dùng
  Thêm người dùng mới
  Liệt kê tất cả người dùng
  Xem chi tiết người dùng
  Chỉnh sửa chi tiết người dùng
  Xóa chi tiết người dùng
 7. Cập nhật thông tin hệ thống
 8. Cập nhật chi tiết tài khoản/thông tin xác thực
 9. Đăng nhập và đăng xuất

Trang nhân viên

 1. Trang chủ
  Hiển thị tóm tắt và hình ảnh.
 2. Quản lý danh mục
  Thêm danh mục mới
  Liệt kê tất cả danh mục
  Xem chi tiết danh mục
  Xóa danh mục
 3. Quản lý sản phẩm
  Thêm sản phẩm mới
  Liệt kê tất cả sản phẩm
  Xem chi tiết sản phẩm
  Cập nhật chi tiết sản phẩm
  Xóa sản phẩm
 4. Quản lý bán hàng
  Thêm giảm giá mới
  Liệt kê tất cả doanh số bán hàng
  Xem chi tiết giảm giá
  Cập nhật chi tiết bán hàng
  In biên lai bán hàng
  Xóa giảm giá
 5. Báo cáo
  Tạo báo cáo bán hàng hàng ngày có thể in được
  Lọc báo cáo bán hàng hàng ngày theo ngày
  Lọc báo cáo bán hàng hàng ngày theo người dùng
 6. Cập nhật chi tiết tài khoản/thông tin xác thực
 7. Đăng nhập và đăng xuất

Trang thu ngân

 1. Trang chủ
  Hiển thị tóm tắt và hình ảnh.
 2. Quản lý bán hàng
  Thêm giảm giá mới
  Liệt kê tất cả doanh số bán hàng
  Xem chi tiết giảm giá
  Cập nhật chi tiết bán hàng
  In biên lai bán hàng
  Xóa giảm giá
 3. Báo cáo
  Tạo báo cáo bán hàng hàng ngày có thể in được
  Lọc báo cáo bán hàng hàng ngày theo ngày
 4. Cập nhật chi tiết tài khoản/thông tin xác thực
 5. Đăng nhập và đăng xuất
Trang tổng quan
Chế độ xem bản in biên lai
Chi tiết bán hàng
Trang bán hàng
Danh sách sản phẩm
Danh sách danh mục

Thông tin đăng nhập:

Username: admin
Password: admin123

Loại file: Rar - Dung lượng: 2,00 MB - Phí tải về: Miễn phí


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *