Thủ thuật máy tính

Upload file sử dụng AngularJS PHP kết hợp với MySQLI

Nếu bạn đang nghiên cứu về Angular JS thì không nên bỏ qua các bài viết của Kiến Thức Việt về Angular JS. Đây là một framework có cấu trúc cho các ứng dụng web động. Nó cho phép bạn sử dụng HTML như là ngôn ngữ mẫu và cho phép bạn mở rộng cú pháp của HTML để diễn đạt các thành phần ứng dụng của bạn một cách rõ ràng và súc tích.

Các bạn có thể tham khảo bài viết Angular JS như sau: Ứng dụng thêm, xóa, sửa kết hợp AngularJS và PHP
Source Code Upload File sử dụng Angular JS PHP kết hợp với MySQLIKiến Thức Việt cung cấp sẽ giúp các bạn hiểu rỏ hơn về framework này. Các bạn có thể kết hợp các bài viết mà Kiến Thức Việt đã cung cấp trước đó để hoàn thiện hơn.

Loại file: Rar - Dung lượng: 1M - Phí tải về: Miễn phí


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *