Thủ thuật máy tính

Source Code Quản lý nhân sự bằng ASP SQL

Source Code Quản lý Nhân Sự bằng ASP SQL có các chức năng chính như sau:

  1. Thêm Nhân Viên.
  2. Quản lý danh sách Nhân Viên.
  3. Kích hoạt Nhân Viên.
  4. Hủy kích hoạt Nhân Viên.
  5. Lưu trữ Nhân Viên.


Source Code Quản lý Nhân Sự được xây dựng trên mô hình Mvc nên dễ dàng cho bạn nghiên cứu và phát triển thành dự án riêng. Source Code dễ đọc và được bố trí rỏ ràng các bạn tải về tham khảo thêm.

Loại file: Rar - Dung lượng: 13M - Phí tải về: Miễn phí


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *