Thủ thuật máy tính

Source Code quản lý bệnh viện bằng PHP MYSQL

Đây là Hệ thống Quản lý Bệnh viện bằng PHP MYSQL
Hệ thống quản lý bệnh viện là một trong những phần mềm tốt nhất quản lý các hoạt động khác nhau trong bệnh viện.

Gồm có 8 tính năng chính như sau:
• Quản trị viên
• Bác sĩ
• Y tá
• Bệnh nhân
• Dược sĩ
• Phòng thí nghiệm
• Kế toán
• Nhân sự

Tính năng, đặc điểm
• Quản lý kế toán
• Quản lý hẹn
• Quản lý giường ngủ
• Hoá đơn và Xuất Hoá đơn
• Lập dự toán và dự báo
• Quản lý Yêu cầu bồi thường
• Theo dõi Chi phí
• Quản trị nhân sự
• Quản lý bệnh nhân nội trú
• Quản lý hàng tồn kho
• Quản lý bệnh nhân ngoại trú
• Quản lý hồ sơ bệnh nhân
• Quản lý bác sĩ
• Quản lý chính sách
• Quản lý doanh thu
• Kiểm tra / Kiểm tra Bệnh nhân.
• Tự động hóa phòng thí nghiệm / bệnh học.
• Dược phẩm.
• Bảo trì hồ sơ bệnh nhân.
• Bảo trì Nhân sự.
• Bác sĩ Tư vấn.
• Cơ sở dữ liệu của các nhà tài trợ máu / Nhóm máu.
• Hệ thống thanh toán.
• Báo cáo (báo cáo về cái chết và khai sinh)

Hình ảnh tham khảo:

THÔNG TIN ĐĂNG ĐĂNG NHẬP:
Quyền hạn: admin
Email: [email protected]
Mật Khẩu: admin

Loại file: Rar - Dung lượng: 2M - Phí tải về: Miễn phí


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *