Thủ thuật máy tính

Hiệu ứng xoay cho dropdown menu bằng css3

Ngày nay bạn có thể dễ dàng tạo ra các kiểu Dropdown Menu khác nhau với sự giúp đỡ của selectors. Chỉ cần bạn có ý tưởng – và bạn sẽ tạo ra một thiết kế hoàn toàn mới và độc đáo. Trong bài học hôm nay, chúng tôi sẽ tạo ra một dropdown menu bằng CSS3 với hiệu ứng mới: khi bạn di chuột trên các menu items phía trên của menu chính, thì các submenu bên dưới xuất hiện quay, giống như chong chóng quay chậm.

Đầu tiên chúng ta sẽ tao ra cấu trúc HTML cho css menu. Giống như các Dropdown Menu khác, chúng ta sẽ sử dụng các thẻ UL-LI cho menu này. Bạn có thể tham khảo CODE bên dưới:

HTML:

<ul class="menu">
  <li><a href="#">Home</a></li>
  <li><a href="#s1">Menu 1</a>
    <ul class="submenu">
      <li><a href="#">Submenu a</a></li>
      <li><a href="#">Submenu b</a></li>
      <li><a href="#">Submenu c</a></li>
      <li><a href="#">Submenu d</a></li>
      <li><a href="#">Submenu e</a></li>
      <li><a href="#">Submenu f</a></li>
      <li><a href="#">Submenu g</a></li>
      <li><a href="#">Submenu h</a></li>
    </ul>
  </li>
  <li class="active"><a href="#s2">Menu 2</a>
    <ul class="submenu">
      <li><a href="#">Submenu a</a></li>
      <li><a href="#">Submenu b</a></li>
      <li><a href="#">Submenu c</a></li>
      <li><a href="#">Submenu d</a></li>
      <li><a href="#">Submenu e</a></li>
      <li><a href="#">Submenu f</a></li>
      <li><a href="#">Submenu g</a></li>
      <li><a href="#">Submenu h</a></li>
    </ul>
  </li>
  <li><a href="#">Menu 3</a>
    <ul class="submenu">
      <li><a href="#">Submenu a</a></li>
      <li><a href="#">Submenu b</a></li>
      <li><a href="#">Submenu c</a></li>
      <li><a href="#">Submenu d</a></li>
      <li><a href="#">Submenu e</a></li>
      <li><a href="#">Submenu f</a></li>
      <li><a href="#">Submenu g</a></li>
      <li><a href="#">Submenu h</a></li>
    </ul>
  </li>
  <li><a href="#">Menu 4</a></li>
  <li><a href="/whirling-dropdown-menu/">Back to tutorial</a></li>
</ul>

CSS:

.menu, .menu ul {
  list-style: none;
  padding: 0;
  margin: 0;
}
.menu {
  height: 58px;
}
.menu li {
  background: -moz-linear-gradient(#292929, #252525);
  background: -ms-linear-gradient(#292929, #252525);
  background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%, #292929), color-stop(100%, #252525));
  background: -webkit-linear-gradient(#292929, #252525);
  background: -o-linear-gradient(#292929, #252525);
  filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#292929', endColorstr='#252525');
  -ms-filter: "progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#292929', endColorstr='#252525')";
  background: linear-gradient(#292929, #252525);

  border-bottom: 2px solid #181818;
  border-top: 2px solid #303030;
  min-width: 160px;
}
.menu > li {
  display: block;
  float: left;
  position: relative;
}
.menu > li:first-child {
  border-radius: 5px 0 0;
}
.menu a {
  border-left: 3px solid rgba(0, 0, 0, 0);
  color: #808080;
  display: block;
  font-family: 'Lucida Console';
  font-size: 18px;
  line-height: 54px;
  padding: 0 25px;
  text-decoration: none;
  text-transform: uppercase;
}

Hiệu ứng khi chúng ta di chuột lên menu items

.menu li:hover {
  background-color: #1c1c1c;
  background: -moz-linear-gradient(#1c1c1c, #1b1b1b);
  background: -ms-linear-gradient(#1c1c1c, #1b1b1b);
  background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%, #1c1c1c), color-stop(100%, #1b1b1b));
  background: -webkit-linear-gradient(#1c1c1c, #1b1b1b);
  background: -o-linear-gradient(#1c1c1c, #1b1b1b);
  filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#1c1c1c', endColorstr='#1b1b1b');
  -ms-filter: "progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#1c1c1c', endColorstr='#1b1b1b')";
  background: linear-gradient(#1c1c1c, #1b1b1b);

  border-bottom: 2px solid #222222;
  border-top: 2px solid #1B1B1B;
}
.menu li:hover > a {
  border-radius: 5px 0 0 0;
  border-left: 3px solid #C4302B;
  color: #C4302B;
}

Mặc định submenu sẽ được ẩn đi, và những items của nó được xoay 90 độ. Khi chúng ta di chuột lên menu chính phía trên, các submenu sẽ xuất hiện cùng với những items của chúng.

/* submenu styles */
.submenu {
  left: 0;
  max-height: 0;
  position: absolute;
  top: 100%;
  z-index: 0;

  -webkit-perspective: 400px;
  -moz-perspective: 400px;
  -ms-perspective: 400px;
  -o-perspective: 400px;
  perspective: 400px;
}
.submenu li {
  opacity: 0;

  -webkit-transform: rotateY(90deg);
  -moz-transform: rotateY(90deg);
  -ms-transform: rotateY(90deg);
  -o-transform: rotateY(90deg);
  transform: rotateY(90deg);

  -webkit-transition: opacity .4s, -webkit-transform .5s;
  -moz-transition: opacity .4s, -moz-transform .5s;
  -ms-transition: opacity .4s, -ms-transform .5s;
  -o-transition: opacity .4s, -o-transform .5s;
  transition: opacity .4s, transform .5s;
}
.menu .submenu li:hover a {
  border-left: 3px solid #454545;
  border-radius: 0;
  color: #ffffff;
}
.menu > li:hover .submenu, .menu > li:focus .submenu {
  max-height: 2000px;
  z-index: 10;
}
.menu > li:hover .submenu li, .menu > li:focus .submenu li {
  opacity: 1;

  -webkit-transform: none;
  -moz-transform: none;
  -ms-transform: none;
  -o-transform: none;
  transform: none;
}

Cuối cùng, để tăng thêm tính độc đáo – chúng ta hãy thêm một sự chậm trễ cho các submenu items, do đó chúng sẽ xuất hiện ở các thời điểm khác nhau:

/* CSS3 delays for transition effects */
.menu li:hover .submenu li:nth-child(1) {
  -webkit-transition-delay: 0s;
  -moz-transition-delay: 0s;
  -ms-transition-delay: 0s;
  -o-transition-delay: 0s;
  transition-delay: 0s;
}
.menu li:hover .submenu li:nth-child(2) {
  -webkit-transition-delay: 50ms;
  -moz-transition-delay: 50ms;
  -ms-transition-delay: 50ms;
  -o-transition-delay: 50ms;
  transition-delay: 50ms;
}
.menu li:hover .submenu li:nth-child(3) {
  -webkit-transition-delay: 100ms;
  -moz-transition-delay: 100ms;
  -ms-transition-delay: 100ms;
  -o-transition-delay: 100ms;
  transition-delay: 100ms;
}
.menu li:hover .submenu li:nth-child(4) {
  -webkit-transition-delay: 150ms;
  -moz-transition-delay: 150ms;
  -ms-transition-delay: 150ms;
  -o-transition-delay: 150ms;
  transition-delay: 150ms;
}
.menu li:hover .submenu li:nth-child(5) {
  -webkit-transition-delay: 200ms;
  -moz-transition-delay: 200ms;
  -ms-transition-delay: 200ms;
  -o-transition-delay: 200ms;
  transition-delay: 200ms;
}
.menu li:hover .submenu li:nth-child(6) {
  -webkit-transition-delay: 250ms;
  -moz-transition-delay: 250ms;
  -ms-transition-delay: 250ms;
  -o-transition-delay: 250ms;
  transition-delay: 250ms;
}
.menu li:hover .submenu li:nth-child(7) {
  -webkit-transition-delay: 300ms;
  -moz-transition-delay: 300ms;
  -ms-transition-delay: 300ms;
  -o-transition-delay: 300ms;
  transition-delay: 300ms;
}
.menu li:hover .submenu li:nth-child(8) {
  -webkit-transition-delay: 350ms;
  -moz-transition-delay: 350ms;
  -ms-transition-delay: 350ms;
  -o-transition-delay: 350ms;
  transition-delay: 350ms;
}

.submenu li:nth-child(1) {
  -webkit-transition-delay: 350ms;
  -moz-transition-delay: 350ms;
  -ms-transition-delay: 350ms;
  -o-transition-delay: 350ms;
  transition-delay: 350ms;
}
.submenu li:nth-child(2) {
  -webkit-transition-delay: 300ms;
  -moz-transition-delay: 300ms;
  -ms-transition-delay: 300ms;
  -o-transition-delay: 300ms;
  transition-delay: 300ms;
}
.submenu li:nth-child(3) {
  -webkit-transition-delay: 250ms;
  -moz-transition-delay: 250ms;
  -ms-transition-delay: 250ms;
  -o-transition-delay: 250ms;
  transition-delay: 250ms;
}
.submenu li:nth-child(4) {
  -webkit-transition-delay: 200ms;
  -moz-transition-delay: 200ms;
  -ms-transition-delay: 200ms;
  -o-transition-delay: 200ms;
  transition-delay: 200ms;
}
.submenu li:nth-child(5) {
  -webkit-transition-delay: 150ms;
  -moz-transition-delay: 150ms;
  -ms-transition-delay: 150ms;
  -o-transition-delay: 150ms;
  transition-delay: 150ms;
}
.submenu li:nth-child(6) {
  -webkit-transition-delay: 100ms;
  -moz-transition-delay: 100ms;
  -ms-transition-delay: 100ms;
  -o-transition-delay: 100ms;
  transition-delay: 100ms;
}
.submenu li:nth-child(7) {
  -webkit-transition-delay: 50ms;
  -moz-transition-delay: 50ms;
  -ms-transition-delay: 50ms;
  -o-transition-delay: 50ms;
  transition-delay: 50ms;
}
.submenu li:nth-child(8) {
  -webkit-transition-delay: 0s;
  -moz-transition-delay: 0s;
  -ms-transition-delay: 0s;
  -o-transition-delay: 0s;
  transition-delay: 0s;
}

Hy vọng với bài này các bạn sẽ có được 1 menu đẹp .Chúc các bạn thành công 😀

Loại file: Rar - Dung lượng: 2M - Phí tải về: Miễn phí


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *