Viêm khớp là một bệnh lý mạn tính của khớp có đặc tính là viêm và đau. Hậu quả là đưa đến hạn chế hoặc mất cử động khớp. Viêm khớp…

Dị ứng là những phản ứng quá mẫn của cơ thể chống lại các chất gọi là dị ứng nguyên vốn bình thường không gây hại nhưng có thể kích…

Nhức đầu là một vấn đề sức khỏe thường gặp nhất, mà cũng đa dạng nhất, xẩy ra ở khoảng 75% dân số. Nhức đầu có thể do nhiều nguyên…