Phần mềm

Source Code Quản lý thư viện trường học bằng PHP MYSQL

Source Code Quản lý thư viện trường học bằng PHP MYSQL gồm có các chức năng sau:

  1. Quản lý thông tin học sinh trường học.
  2. Quản lý sách trường học.
  3. Quản lý thông tin tạp chí trường học.
  4. Quản lý tin tức trường.
  5. Quản lý dự án.
  6. Quản lý sách trả.
  7. Quản lý sách chưa trả.

Source Code Quản lý thư viện trường học có đầy đủ tính năng để bạn tham khảo và phát triển dự án riêng cho các nhân hoặc công ty, trường học.


THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP:
Tên đăng nhập: admin
Mật Khẩu: admin

Loại file: Rar - Dung lượng: 19.6M - Phí tải về: Miễn phí


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *