Phần mềm

Source Code Quản lý file Upload của thành viên bằng PHP

Source Code Quản lý file Upload của thành viên bằng PHP có những đặc điểm chính sau:

Truy cập nhiều người dùng: Cho phép nhiều người dùng (giáo viên / sinh viên / quản trị viên) đăng nhập
Bảng điều khiển quản trị chức năng: Cho phép quản trị viên quản lý toàn bộ hệ thống
Chức năng CRUD: Cho phép tất cả người dùng tạo, đọc, cập nhật và xóa ghi chú của họ ở định dạng được quản lý
Tùy chọn cập nhật tiểu sử: Cho phép người dùng cập nhật hồ sơ / chi tiết tài khoản của họ

Tùy chọn đăng ký và đăng nhập an toàn cho người dùng

  1. Cho phép sinh viên và giáo viên tải xuống / tải lên các ghi chú về khóa học của họ một cách dễ dàng
  2. Cho phép người dùng khôi phục lại mật khẩu bằng cách sử dụng tùy chọn quên mật khẩu


Loại file: Rar - Dung lượng: 6.45M - Phí tải về: Miễn phí


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *