Dự án PHP Phần mềm

Mã nguồn ứng dụng chatbox có nhiều tùy chọn câu trả lời đơn giản bằng PHP

Ứng dụng ChatBot là một dự án ứng dụng dựa trên web được phát triển trong cơ sở dữ liệu PHP và MySQL. Ứng dụng này là một ứng dụng ChatBot đơn giản cho bất kỳ trang web nào. Cung cấp cho các lập trình viên mới ý tưởng về cách tạo tính năng ChatBot cho các Dự án PHP hiện tại hoặc tương lai của họ. Kết hợp giữa Bootstrap Framework và AdminLTE. Nó bao gồm các tính năng và chức năng đơn giản và thân thiện với người dùng.

Tính năng nổi bật của ứng dụng chatbox:

Giao diện quảng trị viên

 1. Trang chủ
  Hiển thị tóm tắt.
 2. Quản lý phản hồi
  Thêm phản hồi mới
  Liệt kê tất cả các câu trả lời
  Quản lý từ khóa phản hồi
  Quản lý đề xuất phản hồi
  Xem chi tiết phản hồi
  Chỉnh sửa chi tiết phản hồi
  Xóa phản hồi
 3. Tạo báo cáo phản hồi có thể in được
 4. Quản lý người dùng
  Thêm người dùng mới
  Liệt kê tất cả người dùng
  Xem chi tiết người dùng
  Chỉnh sửa chi tiết người dùng
  Xóa chi tiết người dùng
 5. Cập nhật thông tin hệ thống
 6. Cập nhật chi tiết tài khoản/thông tin xác thực
 7. Đăng nhập và đăng xuất

Giao diện người dùng

 1. Gửi truy vấn
 2. Hộp hội thoại
 3. Từ khóa gợi ý
Giao diện trang quảng trị viên
Tạo báo cáo
Chi tiết phản hồi
Mẫu phản hồi
Danh sách phản hồi

Lưu ý: Mở thư viện GD Library trong file php.ini.

Thông tin đăng nhập:

Username: admin
Password: admin123

Loại file: Rar - Dung lượng: 18,4 MB - Phí tải về: Miễn phí


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *