Dự án PHP Phần mềm

Mã nguồn hệ thống thi trực tuyến bằng Framework CodeIgniter

Mã nguồn hệ thống thi trực tuyến là hệ thống kiểm tra trực tuyến, một ứng dụng dựa trên web được phát triển bằng PHP, CodeIgniter và cơ sở dữ liệu MySQL. Cung cấp nền tảng kiểm tra trực tuyến cho sinh viên ở các trường cao đẳng hoặc đại học. Là một phương pháp dễ dàng và hiệu quả để tạo và tiến hành các kỳ thi. Nó bao gồm nhiều tính năng và chức năng thích hợp cho cả sinh viên và giảng viên hoặc khoa. Hệ thống này có giao diện người dùng dễ sử dụng bằng cách sử dụng Bootstrap Framework, AdminLTE và các thư viện khác, đảm bảo trải nghiệm người dùng được nâng cao. Ngoài ra, nó còn tích hợp các tính năng và chức năng thân thiện với người dùng.

Tính năng nổi bật của hệ thống thi trực tuyến:

Người quản lý

 1. Trang tổng quan
  Hiển thị tóm tắt của danh sách.
 2. Quản lý bộ phận
  Thêm nhiều bộ phận mới
  Liệt kê tất cả các phòng ban
  Chỉnh sửa/Cập nhật chi tiết bộ phận
  Xóa hàng loạt bộ phận
 3. Quản lý lớp học
  Thêm nhiều lớp mới
  Liệt kê tất cả các lớp
  Chỉnh sửa/Cập nhật chi tiết lớp học
  Xóa lớp hàng loạt
  Sao chép lớp
 4. Quản lý khóa học
  Thêm nhiều khóa học mới
  Liệt kê tất cả các khóa học
  Chỉnh sửa/Cập nhật chi tiết khóa học
  Xóa hàng loạt khóa học
  Sao chép khóa học
 5. Quản lý giảng viên
  Thêm giảng viên mới
  Danh sách tất cả các giảng viên
  Chỉnh sửa/Cập nhật thông tin giảng viên
  Xóa hàng loạt giảng viên
  Tạo thông tin xác thực hệ thống giảng viên
  Sao chép giảng viên
 6. Quản lý sinh viên
  Thêm sinh viên mới
  Liệt kê tất cả học sinh
  Chỉnh sửa/Cập nhật thông tin sinh viên
  Xóa hàng loạt học sinh
  Tạo thông tin xác thực hệ thống sinh viên
  Sao chép sinh viên
 7. Quản lý quan hệ
  Thiết lập nhiều lớp cho giảng viên
  Thiết lập nhiều khoa cho lớp học
 8. Quản lý câu hỏi
  Thêm câu hỏi mới
  Liệt kê tất cả các câu hỏi
  Chỉnh sửa/Cập nhật chi tiết câu hỏi
  Xóa câu hỏi
  Xem chi tiết câu hỏi
  Thêm tệp cho mỗi câu hỏi
  Tùy chọn thêm tệp cho mỗi câu hỏi
 9. Báo cáo
  Liệt kê tất cả các bài kiểm tra
  Xem kết quả thi
  In hoặc tải xuống kết quả thi
 10. Quản lý người dùng
  Liệt kê tất cả người dùng
  Chỉnh sửa/Cập nhật thông tin người dùng
  Xóa người dùng
  Nhập người dùng
  Người dùng in
  Xuất người dùng
  Sao chép người dùng
 11. Cập nhật chi tiết tài khoản/thông tin xác thực
 12. Xóa tất cả dữ liệu trong cơ sở dữ liệu (ngoại trừ người dùng quản trị viên)
 13. Đăng nhập và đăng xuất

Giảng viên hoặc Khoa

 1. Đăng nhập
 2. Thêm bộ bài kiểm tra mới
 3. Liệt kê tất cả các bài kiểm tra
 4. Chỉnh sửa tập bài kiểm tra
 5. Xóa bộ bài kiểm tra
 6. Tạo lại mã thông báo bài kiểm tra
 7. Xem kết quả thi
 8. Tải xuống hoặc in kết quả thi
 9. Cập nhật thông tin xác thực tài khoản hệ thống
 10. Đăng xuất

Sinh viên

 1. Đăng nhập
 2. Liệt kê tất cả các bài kiểm tra
 3. Thi cử
 4. Đánh dấu câu hỏi là nghi ngờ để xem xét trước khi gửi
 5. Xem kết quả thi
 6. Hẹn giờ thi
 7. Đếm ngược kỳ thi
 8. Cập nhật thông tin xác thực tài khoản hệ thống
 9. Đăng xuất

Thông tin đăng nhập:

Email: [email protected]
Password: admin123

Bảng điều khiển dành cho quản trị viên
Trang danh sách người dùng quản trị viên
Trang danh sách thi của giảng viên
Trang danh sách thi của giảng viên
Trang danh sách bài thi của học sinh
Trang làm bài thi của học sinh

Loại file: Rar - Dung lượng: 29,3 MB - Phí tải về: Miễn phí


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *