Dự án PHP Phần mềm

Mã nguồn hệ thống thi trắc nghiệm trực tuyến sử dụng PHP + MySQL

Nền tảng giáo dục trực tuyến đã nổi lên như một phương tiện truyền đạt kiến thức linh hoạt và hiệu quả. Là một phần của quá trình chuyển đổi giáo dục từ truyền thống sang trực tuyến, dự án “Hệ thống câu hỏi trực tuyến sử dụng PHP” cung cấp 1 bộ chức năng giúp cho học sinh và giáo viên có thể dễ dàng kiểm tra năng lực và kết quả học tập của học sinh, sinh viên.

Các bài kiểm tra bằng giấy truyền thống đang nhường chỗ cho các câu hỏi và đánh giá trực tuyến, mang lại nhiều lợi ích hơn. Hệ thống bài kiểm tra trực tuyến cho phép giáo viên, học sinh và quản trị viên có thể kiểm tra kết quả chỉ sau vài giây.

Tiện lợi: Học sinh có thể truy cập các câu đố từ bất cứ đâu có kết nối internet, giảm thiểu giới hạn về mặt địa lý.

Phản hồi ngay lập tức: Phản hồi theo thời gian thực giúp sinh viên hiểu được hiệu suất của mình và các lĩnh vực cần cải thiện.

Hiệu quả về thời gian: Giáo viên có thể tiết kiệm thời gian trong việc chấm điểm, tập trung vào hướng phát triển năng lực của bản thân.

Phân tích dữ liệu: Hệ thống thu thập dữ liệu để phân tích chuyên sâu, hỗ trợ nhà giáo dục phát triển chương trình giảng dạy.

Vai trò người dùng: Hệ thống hỗ trợ nhiều vai trò người dùng, bao gồm cả học sinh và giáo viên.

Tạo câu đố: Giáo viên có thể tạo câu đố với các câu hỏi có thể tùy chỉnh, các phương án trắc nghiệm và câu trả lời đúng.

Làm bài kiểm tra: Học sinh có thể làm bài kiểm tra trực tuyến và nhận kết quả ngay lập tức.

Theo dõi kết quả: Cả học sinh và giáo viên đều có thể theo dõi kết quả bài kiểm tra và xem hiệu suất lịch sử.

Giao diện thân thiện với người dùng: Giao diện thân thiện với người dùng.

Quản lý dữ liệu: Giáo viên có thể quản lý câu hỏi và kết quả một cách hiệu quả.

Giao diện trang dành cho giáo viên
Danh sách câu hỏi của giáo viên
Kết quả câu hỏi
Chỉnh sửa câu hỏi
Cập nhật câu hỏi
Xóa câu hỏi
Xóa kết quả
Trang dành cho học sinh, sinh viên
Danh sách câu hỏi
Trả lời câu hỏi

Loại file: Rar - Dung lượng: 14,2 KB - Phí tải về: Miễn phí


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *