Dự án PHP Phần mềm

Mã nguồn hệ thống quản lý giặt ủi bằng Framework CodeIgniter

Hệ thống quản lý cửa hàng giặt ủi là một dự án ứng dụng được phát triển bằng PHP, CodeIgniter và cơ sở dữ liệu MySQL. Mục đích chính của ứng dụng này là cung cấp 1 nền tảng quản lý trực tuyến cho một cửa hàng giặt ủi để quản lý các giao dịch hàng ngày và quản lý hồ sơ khách hàng của cửa hàng. Hệ thống này giúp ban quản lý cửa hàng dễ dàng hơn bằng cách lưu trữ, truy xuất, quản lý hồ sơ khách hàng. Nó có giao diện người dùng dễ sử dụng khi kết hợp với Bootstrap Framework và mẫu Start Bootstrap Admin 2 mang đến cho người dùng trải nghiệm tốt hơn khi sử dụng ứng dụng. Ứng dụng web này bao gồm các tính năng và chức năng thân thiện với người dùng.

Tính năng nổi bật của hệ thống quản lý giặt ủi:

 1. Trang tổng quan
  + Hiển thị tóm tắt và hình ảnh.
 2. Quản lý nhân sự
  + Thêm nhân viên mới
  + Liệt kê tất cả nhân viên
  + Chỉnh sửa/Cập nhật chi tiết nhân viên
  + Xóa nhân viên
 3. Quản lý khách hàng
  + Thêm khách hàng mới
  + Liệt kê tất cả khách hàng
  + Chỉnh sửa/Cập nhật thông tin khách hàng
  + Xóa khách hàng
 4. Quản lý giao dịch
  + Thêm giao dịch mới
  + Liệt kê tất cả các giao dịch
  + Chỉnh sửa/Cập nhật chi tiết giao dịch
  + Xóa giao dịch
 5. Quản lý chi tiêu
  + Thêm chi tiêu mới
  + Liệt kê tất cả các khoản chi tiêu
  + Chỉnh sửa/Cập nhật chi tiết chi tiêu
  + Thêm bảng lương nhân viên
  + Xóa chi tiêu
 6. Báo cáo
  + Tạo báo cáo dữ liệu nhân viên theo ngày có thể in được
  + Tạo báo cáo dữ liệu khách hàng có thể in được
  + Tạo báo cáo dữ liệu giao dịch theo ngày có thể in được
  + Tạo Báo cáo dữ liệu chi tiêu theo ngày có thể in được
 7. Đăng nhập và đăng xuất.
Trang tổng quan
Trang danh sách chi tiêu
Trang báo cáo chi tiêu
Trang danh sách giao dịch

Thông tin đăng nhập:

Username: admin
Password: admin123

Loại file: Rar - Dung lượng: 8,90 MB - Phí tải về: Miễn phí


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *