Dự án PHP Phần mềm

Mã nguồn hệ thống chấm công sinh viên đơn giản bằng PHP + Mysql

Mã nguồn hệ thống chấm công sinh viên được thiết kế dành cho giáo viên, giáo sư hoặc người hướng dẫn trong các cơ sở giáo dục. Hệ thống tạo điều kiện dễ dàng ghi lại, truy xuất và theo dõi việc đi học hàng ngày của học sinh. Hệ thống chấm công sinh viên có các tính năng và chức năng thân thiện với người dùng phù hợp với mục đích ban đầu khi chúng tôi xây dựng và phát triển. Hệ thống này cũng có giao diện người dùng hấp dẫn, sử dụng Bootstrap v5.3.2.

Tính năng và chức năng
 • Quản lý lớp học
 • Liệt kê dữ liệu (Chế độ xem bảng)
 • Thêm lớp mới
 • Chỉnh sửa lớp
 • Xóa lớp
 • Quản lý sinh viên
 • Liệt kê dữ liệu (Chế độ xem bảng)
 • Thêm sinh viên mới
 • Chỉnh sửa sinh viên
 • Xóa sinh viên
 • Phiếu điểm danh
 • Kiểm tra/Bỏ chọn trạng thái chấm công
 • Tạo báo cáo tham dự lớp học hàng tháng.
Hệ thống báo cáo sinh viên
Danh sách lớp
Danh sách sinh viên

Loại file: Rar - Dung lượng: 20,1 KB - Phí tải về: Miễn phí


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *