Dự án C# Phần mềm

Mã nguồn Hệ thống ATM đơn giản bằng C#

Hệ thống ATM đơn giản là một ứng dụng máy tính để bàn được viết bằng ngôn ngữ lập trình C#. Hệ thống ATM đơn giản bằng C# này là một dự án mô phỏng giao dịch của một máy ATM thực. Hệ thống này có thể thực hiện việc rút tiền và gửi tiền của người dùng. mã nguồn này có thể giúp bạn tìm hiểu những điều về lập trình C# cơ bản nhất.

Ngôn ngữ sử dụng: C#
Công cụ xây dựng: Visual Studio (Phiên bản mới nhất)
Kiểu: Ứng dụng máy tính để bàn
Cơ sở dữ liệu sử dụng: Microsoft Access

Giới thiệu về hệ thống ATM đơn giản

Hệ thống ATM được xây dựng bằng ngôn ngữ lập trình C#. Ứng dụng này là một hệ thống thân thiện với người dùng và có thể dễ dàng phù hợp với nhu cầu của bạn. Ứng dụng này là một ứng dụng hệ thống đơn giản có thể mô phỏng chức năng thực tế của 1 máy ATM. Hệ thống này sẽ cung cấp cho bạn chức năng cơ bản của máy ATM bằng cách rút tiền và gửi tiền. Điều này sẽ giúp bạn dễ hiểu hơn về cách hoạt động của máy ATM ngoài đời thực.

Màng hình đăng nhập
Màng hình đăng ký thông tin
Màng hình chức năng
Màng hình tra cứu số dư
Màng hình chuyển tiền
Màng hình rút tiền

Loại file: Rar - Dung lượng: 332 KB - Phí tải về: Miễn phí


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *