Dự án Android Phần mềm

Mã nguồn chatbots đơn giản bằng Android

Chatbot là gì? Bot là chương trình phần mềm được thiết kế để mô phỏng các cuộc hội thoại. Bạn gửi cho nó một truy vấn và nó sẽ gửi lại phản hồi cụ thể dựa trên truy vấn đó. Chúng đã được tích hợp vào các chương trình nhắn tin như Facebook MessengerTelegram thông qua cửa hàng để cung cấp cho người dùng thông tin và nội dung mà họ đang cần.

Loại file: Rar - Dung lượng: 1,25 MB - Phí tải về: Miễn phí


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *