Dự án PHP Phần mềm

Hệ thống quản lý nhà thuốc sử dụng mã nguồn PHP và SQLite

Hệ thống quản lý nhà thuốc là một ứng dụng dựa trên web giúp một hiệu thuốc nào đó quản lý giao dịch bán hàng của mình. Dự án sẽ giúp doanh nghiệp nói trên xử lý các giao dịch hàng ngày với khách hàng của họ. Điều này cũng sẽ giúp họ theo dõi chính xác lượng thuốc họ đang bán.

Đặc điểm nổi bật của hệ thống quản lý nhà thuốc

Trang quản trị viên

 1. Đăng nhập/đăng xuất
 2. Trang chủ
  Tóm tắt danh sách hiển thị
  Hiển thị sản phẩm có sẵn trong kho
  Nhập lại sản phẩm khi số lượng hàng tồn kho dưới 50
 3. Quản lý danh sách danh mục sản phẩm/thuốc (CRUD)
 4. Quản lý danh sách sản phẩm (CRUD)
 5. Quản lý kho (CRUD)
 6. Giao dịch
  Tạo phiếu bán hàng
  Phương thức thanh toán
  Biên lai có thể in
 7. Bán hàng
  Hiển thị báo cáo giao dịch bán hàng theo ngày
  In báo cáo theo ngày
  Xem biên lai giao dịch
  In biên lai giao dịch
  Xóa giao dịch
 8. Quản lý danh sách người dùng (CRUD)
 9. Quản lý thông tin xác thực tài khoản

Trang thu ngân

 1. Đăng nhập/đăng xuất
 2. Trang chủ
  Tóm tắt danh sách hiển thị
  Hiển thị sản phẩm có sẵn trong kho
 3. Giao dịch
  Tạo phiếu bán hàng
  Phương thức thanh toán
  Biên lai có thể in
 4. Bán hàng
  Chỉ hiển thị dữ liệu được xử lý bởi nhân viên thu ngân hiện tại
  Hiển thị Báo cáo giao dịch bán hàng theo ngày
  In báo cáo theo ngày
  Xem biên lai giao dịch
  In biên lai giao dịch
 5. Quản lý thông tin xác thực tài khoản
Trang báo cáo bán hàng
Phương thức nhận của giao dịch có thể in
Phương thức thanh toán
Trang giao dịch/POS

Dánh sách sản phẩm

Danh sách kho hàng

Thông tin đăng nhập:

Đăng nhập với tài khoản quản trị viên

Username: admin
Password: admin123

Đăng nhập với tài khoản thu ngân

Username: jsmith
Password: jsmith

Lưu ý: Mở tệp php.ini của XAMPP/WAMP và bỏ ghi chú sqlite3 rồi lưu tệp.

Loại file: Rar - Dung lượng: 15,3 MB - Phí tải về: Miễn phí


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *