Dự án PHP Phần mềm

Hệ thống quản lý khách sạn bằng PHP sử dụng Framework CodeIgniter

Hệ thống quản lý khách sạn là một dự án được phát triển bằng PHP, CodeIgniter và cơ sở dữ liệu MySQL. Mục đích chính của ứng dụng này là cung cấp nền tảng quản lý trực tuyến cho một khách sạn nào đó để quản lý hồ sơ của khách hàng. Ứng dụng này giúp ban quản lý khách sạn dễ dàng lưu trữ, truy xuất, quản lý hồ sơ khách sạn. Nó có giao diện người dùng trực quan với sự trợ giúp của Bootstrap Framework. Ứng dụng này bao gồm các tính năng và chức năng thân thiện với người dùng giúp mang đến cho người dùng trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng.

Các tính năng nổi bật của hệ thống quản lý khách sạn:

 1. Trang tổng quan
  + Hiển thị Trạng thái ngày hiện tại.
  + Hiển thị các phím tắt
  + Hiển thị danh sách khách hàng thường xuyên
  + Hiển thị danh sách khách hàng được yêu thích nhất
 2. Quản lý nhân sự
  + Thêm nhân viên mới
  + Liệt kê tất cả nhân viên
  + Chỉnh sửa/Cập nhật chi tiết nhân viên
  + Xóa nhân viên
 3. Quản lý loại phòng
  + Thêm loại phòng mới
  + Liệt kê tất cả các loại phòng
  + Chỉnh sửa/Cập nhật chi tiết loại phòng
  + Xóa loại phòng
 4. Quản lý phòng
  + Thêm phòng mới
  + Liệt kê tất cả các phòng
  + Chỉnh sửa/Cập nhật chi tiết phòng
  + Xóa phòng
 5. Quản lý khách hàng
  + Thêm khách hàng mới
  + Tìm kiếm khách hàng
 6. Quản lý đặt chỗ
  + Thêm đặt chỗ mới
  + Liệt kê tất cả các phòng có sẵn
  + Chọn ngày đăng ký bằng lịch
 7. Quản lý nhà hàng
  + Thêm nhà hàng mới
  + Liệt kê tất cả nhà hàng
  + Thêm dịch vụ nhà hàng của khách hàng
  + Chỉnh sửa/Cập nhật chi tiết nhà hàng
  + Xóa nhà hàng
 8. Quản lý dịch vụ y tế
  + Thêm dịch vụ y tế mới
  + Liệt kê tất cả các dịch vụ y tế
  + Chỉnh sửa/Cập nhật chi tiết dịch vụ y tế
  + Xóa dịch vụ y tế
 9. Quản lý cơ sở thể thao
  + Thêm cơ sở thể thao mới
  + Liệt kê tất cả các cơ sở thể thao
  + Thêm dịch vụ cơ sở thể thao
  + Chỉnh sửa/Cập nhật chi tiết cơ sở thể thao
  + Xóa cơ sở thể thao
 10. Quản lý phòng massage
  + Thêm Phòng Massage
  + Liệt kê tất cả các cơ sở thể thao
  + Thêm Dịch vụ Massage
  + Chỉnh sửa/Cập nhật chi tiết phòng Massage
  + Xóa Phòng Massage
 11. Đăng nhập và đăng xuất


Thông tin đăng nhập:

Username: admin
Password: admin123

Loại file: Rar - Dung lượng: 1,53 MB - Phí tải về: Miễn phí


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *