Hướng dẫn

Hướng dẫn tạo chức năng thêm xóa sửa cho PHP CodeIgniter 4

Trong hướng dẫn này mình sẽ hướng dẫn cách tạo hoạt động CRUD (Tạo, đọc, sửa và xóa) trong PHP CodeIgniter 4. CRUD là một chức năng hoặc tính năng phổ biến nhất của các ứng dụng web có chứa dữ liệu động. Tại đây, bạn sẽ học cách truy xuất, lưu trữ, cập nhật và xóa dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu bằng PHP CodeIgniter Framework.

1. Tạo cơ sở dữ liệu:

2. Thiết lập thông tin đăng nhập cơ sở dữ liệu

Mở tệp Database.php trong thư mục app >> Config >> trong trình soạn thảo văn bản của bạn. Định vị biến mặc định $default. Cấu hình cơ sở dữ liệu của bạn giống như bên dưới.

3. Định cấu hình Routes
Mở tệp Routes.php nằm trong thư mục app >> Config. Sau đó, cấu hình tệp giống như bên dưới.

4. Tạo Model
Tiếp theo, tạo một mô hình mới đặt tên là CrudModel.php và lưu tệp trong thư mục app >> Models. Sau đó, sao chép và dán tập lệnh PHP được cung cấp bên dưới và lưu nó.

5. Tạo Interface
Đầu tiên, tạo các tệp mẫu. Tệp mẫu là Tệp PHP chứa tập lệnh cho mẫu chính của ứng dụng của bạn. Tạo một mẫu đặt tên thư mục mới trong app >> Views. Sau đó, tạo và lưu các tệp PHP sau.

File: header.php

File: footer.php

Tiếp theo, tạo giao diện các trang của ứng dụng. Tạo thư mục mới đặt tên thư mục trong app >> Views. Sau đó, tạo và lưu các tệp PHP sau.

File: home.php

list.php

Kết quả

 

create.php

Kết quả

view.php

Kết quả

 

edit.php

Kết quả

6. Tạo Controller
Cuối cùng, chúng ta sẽ tạo Controller chính cho ứng dụng của mình. Tệp Controller chứa các tệp xử lý Hoạt động CRUD và hiển thị các trang của bạn. Nằm trong thư mục app >> Controllers của bạn, hãy tạo một tệp PHP mới đặt tên là Main.php. Sau đó, dán Tập lệnh PHP sau.

Như vậy là đã xong. Bạn có thể truy cập để kiểm tra. Hoặc bạn có thể tải source code đầy đủ về để trãi nghiệm!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *