Hướng dẫn

Hướng dẫn tạo chức năng phân trang CodeIgniter 4

Trong hướng dẫn này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo chức năng phân trang của CodeIgniter 4. Tại đây, tôi sẽ cung cấp hướng dẫn và mã nguồn để tạo một ứng dụng web đơn giản với PHP bằng CodeIgniter 4 Framework. Tính năng này thường được sử dụng trong việc phát triển ứng dụng web để tối ưu hóa tải trang. Điều này sẽ chia bộ dữ liệu lớn của bạn thành các trang giúp cải thiện tải trang ứng dụng của bạn.

1. Tạo Migration
Tạo một tệp di chuyển mới trong dự án của bạn bằng cách thực thi php spark make :igration DummyTable trong thiết bị đầu cuối của bạn. Hoặc, bạn có thể tạo một tệp mới có tên là DummyTable.php bên trong ứng dụng của bạn >> Cơ sở dữ liệu >> Thư mục Migration. Tệp này chứa tập lệnh để tạo “dummy_table” trong cơ sở dữ liệu của bạn. Sau đó viết PHP Script sau.

2. Tạo Model
Tạo một Model mới trong dự án của bạn bằng cách thực hiện php spark make: model DummyTableModel trong thiết bị đầu cuối của bạn. Hoặc, bạn có thể tạo một tệp mới có tên là DummyTableModel.php trong app >> Model của bạn. Điều này sẽ tạo mô hình của bạn cho dummy_table của bạn trong cơ sở dữ liệu. Sau đó viết PHP Script sau.

3. Tạo Seeder
Tạo một tệp Seeder mới trong dự án của bạn bằng cách thực thi php spark make: seeder DummyTableModelSeeder trong thiết bị đầu cuối của bạn. Hoặc, bạn có thể tạo một tệp mới có tên là DummyTableModelSeeder.php trong thư mục ứng dụng >> Cơ sở dữ liệu >> Hạt giống. Tệp này chứa một tập lệnh PHP để tạo và chèn dữ liệu thử nghiệm vào dummy_table của bạn. Sau đó viết PHP Script sau.

Tạo cơ sở dữ liệu và Seeder
Thực hiện lệnh sau trong thiết bị đầu cuối của bạn:

composer install
Lệnh này sẽ cài đặt tất cả các phụ thuộc bạn cần để phát triển một dự án bằng CodeIgniter Framework.

php spark db:create dummy_db
Lệnh này sẽ tạo một cơ sở dữ liệu mới có tên là dummy_db.

php spark migrate
Lệnh này là để di chuyển bảng giả cơ sở dữ liệu của bạn.

php spark db:seed DummyTableModelSeeder
Lệnh này sẽ tạo và tạo một dữ liệu giả trong bảng db của bạn.

Tạo Page Layout
Tạo một thư mục mới bên trong app >> views. Sau đó, tạo một tệp PHP mới đặt tên là main.php. Tệp này chứa Tập lệnh HTML cho bố cục hoặc mẫu chính của giao diện dự án của bạn. Viết mã sau vào tệp và lưu nó.

Tạo nội dung trang
Tạo một thư mục mới bên trong app >> views. Sau đó, tạo một tệp PHP mới đặt tên là home.php. Tệp này chứa nội dung trang của trang của bạn. Tệp này mở rộng mẫu chính. Viết mã sau vào tệp và lưu nó.

Tạo Controller
Tạo Controller mới bằng cách thực hiện php spark make: controller Main trong thiết bị đầu cuối của bạn. Hoặc, bạn có thể tạo tệp mới đặt tên là Main.php bên trong thư mục app >> Controller. Tệp này chứa một tập lệnh PHP sử dụng Bộ điều khiển CI để hiển thị trang và dữ liệu. Viết phần sau và lưu tệp.

Configuring your Default Route
Trong thư mục app >>Route, định vị tệp có tên là Routes.php và mở tệp đó trong trình soạn thảo văn bản ưa thích của bạn. Tiếp theo, cấu hình bộ điều khiển mặc định của bạn bằng Bộ điều khiển chính. Định cấu hình tệp như hình dưới đây.

Tạo một mẫu của phân trang
Trong thư mục app >> Config, mở tệp có tên là Pager.php và mở bằng trình soạn thảo văn bản của bạn. Sau đó, thêm một mẫu mới bằng cách thêm dữ liệu mới vào mảng $ template. Làm theo kịch bản sau.

Tiếp theo, tạo một tệp mới bên trong app >> views >> layouts đặt tên custom_pagination.php. Sau đó, viết mã sau và lưu tệp.

Xong. Bây giờ bạn có thể truy cập để kiểm tra. Hoặc bạn có thể tải source code nay bên dưới.

Loại file: Rar - Dung lượng: - Phí tải về: Miễn phí


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *