Hướng dẫn

Hướng dẫn tải lên tệp tin trong CodeIgniter 4

Trong hướng dẫn này, mình sẽ hướng dẫn bạn tạo ứng dụng tải tệp tin lên bằng PHP CodeIgniter. CodeIgniter là một trong những framework PHP phổ biến giúp công việc của các nhà phát triển trở nên dễ dàng hơn. Mục tiêu của hướng dẫn này là cung cấp cho các lập trình viên mới, đặc biệt là những người mới sử dụng CodeIgniter Framework Ý tưởng về cách tải tệp tin lên.

Nào chúng ta cùng bắt đầu tiến hành thôi nào.

1. Tạo cơ sở dữ liệu

  1. Mở Bảng điều khiển XAMPP của bạn và khởi động Apache và Máy chủ MySQL.
  2. Mở một tab mới trên trình duyệt của bạn và truy cập đường dẫn sau http://localhost/phpmyadmin.
  3. Tạo cơ sở dữ liệu mới đặt tên “file_upload_db”
  4. Sau đó, truy cập data mới tạo và chọn tab SQL và sao chép / dán Tập lệnh MySQL bên dưới.
  5. Nhấn Go để tạo data

2. Cấu hình ứng dụng
Mở tệp App >> Config >> App.php trong trình soạn thảo văn bản của bạn và định cấu hình nó giống như tập lệnh bên dưới. Trong trường hợp của tôi, tôi đã đặt tên thư mục mã nguồn của mình là ci4_file_upload mà bạn có thể tìm thấy trong biến $ baseURL. Tập lệnh dưới đây không phải là tập lệnh đầy đủ của tệp này. Nó chỉ hiển thị phần mà bạn cần thực hiện các thay đổi đối với hướng dẫn này.

3. Định cấu hình tuyến đường
Trong thư mục App >> Config, bạn sẽ tìm thấy một tệp PHP có tên là Routes.php. Mở tệp trên trình soạn thảo văn bản của bạn và định cấu hình nó giống như tập lệnh bên dưới. Điều này sẽ cho phép chúng tôi duyệt qua phần hoặc các trang trên ứng dụng bằng cách sử dụng các phân đoạn hoặc URL cụ thể.

4. Tạo models
Trên thư mục App >> models của bạn, tạo một tệp PHP mới có tên File.php. Tệp này chứa tập lệnh và các biến cho ứng dụng của chúng tôi để quản lý dữ liệu trong bảng tệp_upload cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Viết đoạn mã sau đây và lưu tệp.

5. Tạo Controllers
Trên thư mục App >> Controllers của bạn, tạo một tệp PHP mới đặt tên là Main.php. Tệp này chứa các mã PHP hiển thị các trang của chúng tôi và xử lý dữ liệu đã tải lên của chúng tôi. Viết kịch bản sau vào cuối của bạn nữa.

6. Tạo Views
Cuối cùng, tạo một tệp mới đặt tên là home.php trên thư mục App >> Views của bạn. Tệp này chứa HTML và PHP Scripts của giao diện ứng dụng của chúng tôi. Tập lệnh chứa các CDN được bao gồm, các phần tử bảng điều khiển biểu mẫu của chúng tôi và bảng điều khiển hiển thị cho danh sách các tệp được tải lên.

Bây giờ bạn có thể kiểm tra ứng dụng của bạn. Để làm điều đó, hãy duyệt qua http://localhost/ [source_code_folder_name]/public / trong trình duyệt của bạn. Chúc bạn thành công!

Loại file: Rar - Dung lượng: 2,07 MB - Phí tải về: Miễn phí


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *