Chia sẻ kiến thức Wordpress

Thêm custom field phía dưới giá của sản phẩm woocommerce

Nếu bạn đang cần thêm 1 trường nhập giá trị phía dưới giá của sản phẩm hoặc bất cứ nơi nào trên trang sản phẩm thì bạn có thể chọn custom field để thực hiện.

Đầu tiên bạn cần thêm custom field vào tab chung với các trường giá trị input, number… (Code được bỏ vào file functipn.php)

Tiếp theo bạn cần lưu các giá trị đã khởi tạo vào database (Code được bỏ vào file functipn.php)

Bước cuối cùng là bạn cần gọi các giá trị như: _control_text_field, _des_text_field, _fun_text_field Với biến sau:

Chúc bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *