Chia sẻ kiến thức Wordpress

khắc phục trình trạng hiển thị ký tự khoảng trắng khi dùng plugin syntaxhighlighter

Plugin syntaxhighlighter được các bạn lập trình viên sử dụng khá nhiều nhằm tạo ra môi trường hiển thị các bài code hướng dẫn. Tuy nhiên có 1 vấn đề nhỏ đó là khi lưu bài viết và hiển thị thì sẽ xuất hiện các ký tự khoảng trắng thay cho thẻ đóng và mở “<” và “/>”.

Để khắc phục tình trạng trên bạn có thể replace các khoảng trắng này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *