Chia sẻ kiến thức

Hướng dẫn xóa hàng trong bảng bằng JavaScript

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ tạo nhiều dòng trong table bằng cách sử dụng JavaScript. Đoạn code này sẽ tự động loại bỏ một hàng khi người dùng nhấp vào nút xóa. Sử dụng onclick() để gọi một hàm cụ thể sẽ loại bỏ một hàng dữ liệu bằng cách áp dụng chỉ số mảng làm tham số trong removeRow(). Đây là một hàm miễn phí, hãy sửa đổi nó và sử dụng nó như của riêng bạn. Chúng tôi sẽ sử dụng JavaScript để thêm một số tính năng mới vào giao diện trang web bằng cách viết vào một trang HTML. Đó là những gì mang lại cho trang của bạn một yếu tố tương tác khác và hoạt ảnh thu hút người dùng.

Mã này chứa giao diện của ứng dụng. Để tạo điều này, chỉ cần viết các đoạn mã này bên trong trình soạn thảo văn bản và lưu nó dưới dạng index.html.

Tạo tập lệnh JS
Mã này chứa tập lệnh của ứng dụng. Sẽ loại bỏ một hàng hát khi nút được nhấp. Để thực hiện việc này, chỉ cần sao chép và viết các đoạn mã này như được hiển thị bên dưới bên trong trình soạn thảo văn bản và lưu nó dưới dạng script.js trong thư mục js

Như vậy chúng tôi đã tạo thành công một hàng trong bảng bằng JavaScript. Tôi hy vọng rằng hướng dẫn đơn giản này sẽ giúp bạn những gì bạn đang tìm kiếm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *