Android Chia sẻ kiến thức

Hướng dẫn viết ứng dụng báo thức đơn giản bằng Android

Trong bài hướng dẫn này, mình sẽ cố gắng tạo một ứng dụng báo thức đơn giản bằng Android. Ứng dụng đơn giản này có thể được sử dụng để lập lịch họp, sinh nhật, v.v. của bạn. Android là một hệ điều hành mã nguồn mở, nó miễn phí và thân thiện với các nhà phát triển di động. Android có sẵn cho bất kỳ thiết bị nào như TV, điện thoại, đồng hồ, v.v. Vì vậy, bây giờ chúng ta hãy thực hiện viết code.

Thiết kế bố cục

Bây giờ chúng ta sẽ tạo thiết kế cho ứng dụng, trước tiên hãy tìm tệp bố cục có tên là activity_main.xml, đây là tên mặc định khi tạo một hoạt động mới. Sau đó, viết các mã này bên trong tệp bố cục của bạn.

Tệp Manifest Android
Tệp Android Manifest cung cấp thông tin cần thiết về ứng dụng của bạn cho hệ thống Android mà hệ thống phải yêu cầu trước khi chạy. Nó mô tả thông tin tổng thể về ứng dụng. Nó chứa một số thư viện cần thiết để truy cập một số phương pháp trong ứng dụng.

Tạo bộ báo thức
Mã này chứa tập lệnh cho cảnh báo. Điều này sẽ cố gắng nhận yêu cầu từ ngữ cảnh để kích hoạt âm thanh cho báo thức. Để làm điều đó, hãy tạo một lớp java mới được gọi là AlarmAdapter, sau đó viết các mã code này vào bên trong nó.

Chức năng chính
Mã này chứa chức năng chính của ứng dụng. Mã này sẽ thiết lập báo thức sau đó gọi người nhận để bắt đầu cơ sở báo động vào thời gian nhất định. Để bắt đầu, trước tiên hãy xác định vị trí tệp java MainActivity của bạn và mở nó, sau đó ghi các biến này vào bên trong lớp MainActivity.

Cuối cùng, khởi tạo các phương thức yêu cầu bên trong phương thức onCreate để chạy ứng dụng.

Hãy thử chạy ứng dụng và xem nó có hoạt động không. Tôi hy vọng rằng hướng dẫn này sẽ giúp bạn những gì bạn đang tìm kiếm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *