Chia sẻ kiến thức

Hướng dẫn tạo bộ đếm thời gian bằng JavaScript đơn giản

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn tạo bộ đếm thời gian bằng JavaScript. Mục đích của bài viết này là hướng dẫn bạn cách tạo bộ đếm thời gian bằng js. Điều này sẽ bao gồm tất cả các chức năng quan trọng cho phép bạn thêm bộ đếm thời gian dừng vào nội dung trang của mình.

Tạo giao diện
Đây là nơi chúng ta sẽ tạo một giao diện đơn giản cho ứng dụng của mình. Mã này sẽ hiển thị bộ đếm thời gian dừng và các nút. Để tạo cái này, chỉ cần sao chép và viết nó vào trình soạn thảo văn bản của bạn, sau đó lưu nó dưới dạng index.html.

Tạo hàm JavaScript
Đây là nơi chức năng chính của ứng dụng. Mã này sẽ hiển thị bộ hẹn giờ dừng và sẽ bắt đầu bộ hẹn giờ khi nhấp vào nút bắt đầu. Để làm điều này, chỉ cần sao chép và viết các khối mã này bên trong trình soạn thảo văn bản và lưu dưới dạng script.js.

Trong đoạn mã trên, chúng tôi chỉ đặt một số biến sẽ giữ các phần tử thời gian như giờ, phút, v.v. Chúng tôi đã tạo một số phương thức cụ thể là stopTimer(), resetTimer(), countTimer(), durationTime(). <durationTime() sẽ xử lý khoảng thời gian trên bộ hẹn giờ sẽ kéo dài bao lâu. CountTimer() là cái xử lý bộ đếm thời gian đang chạy của bộ đếm thời gian khi được kích hoạt. Và sau đó stopTimer() sẽ ngay lập tức dừng đếm ngược khi một sự kiện nào đó được kích hoạt. Cuối cùng, resetTimer() sẽ đặt lại bộ hẹn giờ hiện tại về trạng thái ban đầu.

Chúc bạn thành công!

Loại file: Rar - Dung lượng: 340 KB - Phí tải về: Miễn phí


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *