Chia sẻ kiến thức

Hướng dẫn sắp xếp mảng đơn giản bằng PHP

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ thực hiện sắp xếp mảng đơn giản bằng PHP. Đoạn code này sẽ dạy bạn cách xử lý các mảng php một cách đơn giản. Chương trình sẽ tự động sắp xếp dữ liệu khi bạn áp dụng một từ khóa làm khóa trong hàm array_multisort(). Bạn có thể sửa đổi chương trình này và sử dụng nó trên các chương trình làm việc của mình.

Đây là nơi chúng tôi sẽ tạo một biểu mẫu đơn giản cho ứng dụng của mình. Để tạo các biểu mẫu, chỉ cần sao chép và viết nó vào trình soạn thảo văn bản của bạn, sau đó lưu nó dưới dạng index.php.

Tạo chức năng chính
Đoạn code này chứa chức năng chính của ứng dụng. Đoạn code  sẽ sắp xếp các vị trí chỉ số mảng dựa trên từ khóa đã cho. Để thực hiện điều này, chỉ cần sao chép và viết các mã bên dưới bên trong trình soạn thảo văn bản, sau đó lưu nó dưới dạng sorting_array.php

Như vậy là đã xong, chúng tôi đã tạo thành công sắp xếp mảng đơn giản bằng PHP. Tôi hy vọng rằng hướng dẫn đơn giản này sẽ giúp bạn khi bạn làm việc với mãng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *