Chia sẻ kiến thức

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình PHP căn bản

PHP  là ngôn ngữ script trên server được thiết kế để dễ dàng xây dựng các trang Web động. Mã PHP có thể thực thi trên Webserver để tạo ra mã HTML và xuất ra trình duyệt web theo yêu cầu của người sử dụng. Ngôn ngữ PHP ra đời năm 1994 Rasmus Lerdorf sau đó được phát triển bởi nhiều người trải qua nhiều phiên bản. Phiên bản hiện tại là PHP 5 đã được công bố 7/2004. Có nhiều lý do khiến cho việc sử dụng ngôn ngữ này chiếm ưu thế xin nêu ra đây một số lý do cơ bản :

– Mã nguồn mở (open source code) – Miễn phí, download dễ dàng từ Internet. – Ngôn ngữ rất dễ học, dễ viết. – Mã nguồn không phải sửa lại nhiều khi viết chạy cho các hệ điều hành từ Windows, Linux, Unix – Rất đơn giản trong việc kết nối với nhiều nguồn DBMS, ví dụ như : MySQL, Microsoft SQL Server 2000, Oracle, PostgreSQL, Adabas, dBase, Empress, FilePro, Informix, InterBase, mSQL, Solid, Sybase, Velocis và nhiều hệ thống CSDL thuộc Hệ Điều Hành Unix (Unix dbm) cùng bất cứ DBMS nào có sự hổ trợ cơ chế ODBC (Open Database Connectivity) ví dụ như DB2 của IBM. Cài đặt PHP, Xampp, MYSQL.
B1: Nhấn vào file .exe (Bạn có thể Dowload tại đây Xampp)
B2: Ta chon hết để cài đặt.
B3:Lựa chọn phân vùng cài đặt. Bạn có thể chọn lưu ở ổ D,E…
B4:Đến đây ta cứ nhấn Next.
  Phần mềm sẽ được cài đặt trong ít phút…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *