Chia sẻ kiến thức

Hướng dẫn cách hợp nhất hai JSON thành một đối tượng mảng trong JavaScript

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tạo cách hợp nhất hai JSON thành một đối tượng mảng. Mục đích chính của hướng dẫn này là cung cấp cách sử dụng hiệu quả các đối tượng mảng. Điều này sẽ giải quyết việc hợp nhất đối tượng JSON thành một đối tượng mảng.

Hướng dẫn này rất dễ tạo chỉ cần làm theo hướng dẫn và bạn sẽ làm được mà không gặp vấn đề gì. Chương trình này hữu ích nếu bạn đang làm việc với các mảng và muốn hợp nhất nhiều mảng thành một. Tôi sẽ cố gắng hết sức để cung cấp cho bạn cách dễ nhất để tạo chương trình này Cách hợp nhất hai JSON thành một đối tượng mảng.

Tạo giao diện
Đây là nơi chúng tôi sẽ tạo một giao diện đơn giản cho ứng dụng của mình. Đoạn mã này sẽ hiển thị một giao diện đối tượng mảng. Để tạo điều này, chỉ cần sao chép và viết nó vào trình soạn thảo văn bản của bạn, sau đó lưu nó dưới dạng index.html.

Tạo file JavaScript:

Đây là nơi chứa chức năng chính của ứng dụng. Đoạn code này sẽ hợp nhất hai mảng JSON thành một mảng JSON. Để thực hiện việc này, chỉ cần sao chép và viết các mã này bên trong trình soạn thảo văn bản và lưu nó dưới dạng script.js.

Trong đoạn mã này, trước tiên, chúng tôi đã mã hóa trước hai mảng JSON và hiển thị nó vào trang HTML bằng cách sử dụng JSON.stringify (). Sau đó, chúng tôi tạo một phương thức sẽ hợp nhất các mảng bằng cách đóng hai mảng JSON bằng dấu ngoặc nhọn thành một biến mới. Điều này sẽ buộc hai mảng được nén và nối vào một đối tượng mảng.

Kết quả:

Như vậy là đã hoàn thành. Chúc các bạn thành công!

Loại file: Rar - Dung lượng: 22,1 KB - Phí tải về: Miễn phí


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *