Chia sẻ kiến thức

Giới thiệu căn bản về PHP cho người mới bắt đầu

1- Cấu trúc cơ bản:
PHP cũng có thẻ bắt đầu và kết thúc giống với ngôn ngữ HTML. Chỉ khác, đối với PHP chúng ta có nhiều cách để thể hiện.

Cách 1 : Cú pháp chính:
<?php Mã lệnh PHP ?>

Cách 2: Cú pháp ngắn gọn
<? Mã lệnh PHP ?>

Cách 3: Cú pháp giống với ASP.
<% Mã lệnh PHP %>

<?php
echo "Xin Chào!";
?>

Trong 3 cách thì cách 1 đúng chuẩn nhất và thường được dùng nhất. Tiếp đến ta tạo file index.php trong forder demo theo đường dẫn C:\xampp\htdocs\demo\index.php với nội dung như sau

<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Chào Kiến Thức Việt</title>
</head>
 
<body>
 
<?php
   echo "<h2>Chào Kiến Thức Việt</h2>";
?>
 
</body>
</html>

 Lưu lại và mở trình duyệt lên gõ link đến file index.php mà chúng ta vừa viết :

http://localhost/demo/index.php
Kết Quả:

 

Có thể chèn bao nhiêu cặp thẻ <?php ?> vào tài liệu  html ? câu trả lời là bạn có thể chèn bao nhiêu thẻ tuỳ ý và chèn vào chỗ nào mà bạn cần xử lý. ví dụ

<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Chào Kiến Thức Việt</title>
</head>
 
<body>
   <div id="header">
     <?php
       echo "<h2>Chào Kiến Thức Việt</h2>";
     ?>
   </div>
   <div id="content">
     <?php
       echo "Chào Kiến Thức Việt";                
     ?>   
   </div>
<?php
  // code here
?>
</body>
</html>

– Đây là đoạn mã code PHP căn bản nhất khi chúng ta mới học lập trình PHP, tuy vậy nhưng nó phần nào giúp các bạn hiểu được cách nhúng mã PHP vào tài liệu html, câu lệnh cơ bản của PHP , tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu sơ lược tổng quan về ngôn ngữ PHP này

Tổng quan về PHP 


– Trong PHP kết thúc câu lệnh bằng dấu chấm phẩy ” ; “
– Xuất dữ liệu ra màn hình bằng câu lệnh ” echo ” hoặc ” print”

<?php
  echo "phpandmysql.net"; // phpandmysql.net
  print "phpandmysql.net"; // phpandmysql.net
?>

– Nối chuỗi với chuỗi hoặc chuỗi với biến bằng dấu chấm ” . ” hoặc dấu phẩy ” , “

<?php
  $firstname = "Nguyen Van"
  $lastname = "A";
  $fullname = $firstname.$lastname; // nối biến
  $address  = "Cau giay "." - "."Ha Noi"; // nối chuỗi
?>

– Ghi chú một hoặc nhiều dòng lệnh trong PHP

<?php
  // Ghi chú một dòng lệnh
  /* Ghi chú nhiều dòng lệnh */
?>

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *