Mã nguồn Phần Mềm Quản Lý Bán Hàng đầy đủ chức năng

Mã nguồn Phần Mềm Quản Lý Bán Hàng đầy đủ chức năng

Source Code Phần Mềm Quản Lý Bán Hàng online với đầy đủ tính năng sẽ giúp cho bạn quản lý cũng như xây dựng cho mình 1 hệ thống quản lý bán hàng chuyên nghiệp

Source Code Phần Mềm Quản Lý Bán Hàng online được xây dựng trên nền tảng Framework Codeigniter nên có tính tùy biến và phát triển rất cao.

Source Code Phần Mềm Quản Lý Bán Hàng online có các tính năng chính như sau:

  1. Quản lý kho hàng của cửa hàng hoặc công ty.
  2. Quản lý sản phẩm tồn kho và bán chạy.
  3. Quản lý Khách Hàng và Thông tin nhà cung cấp.
  4. Phần bán hàng hàng tích hợp gọn nhẹ và linh động.
  5. Chuyển kho và hàng hóa trong kho.
  6. Báo cáo hàng tồn kho và lợi nhuận bán hàng.
  7. Quản lý thu chi của nhân viên hoặc quản lý.
  8. Doanh số bán hàng chi tiết và dễ hiểu.

Hình ảnh Mã nguồn Phần Mềm Quản Lý Bán Hàng đầy đủ chức năng: